Наши нови подржувачи CEED Hub Skopje Business center

  1. Home
  2. News
  3. Article detail
Наши нови подржувачи CEED Hub Skopje Business center

CEED Hub Skopje несебично даваат подршка за едукациите за онлајн асистентите да се одвива без застој.

Освен со свој простор дадоа и подршка со менторство за развој на платформата и активно допринесуваат во промоција на Best online Assistant.

  • Share:

Leave Your Comment